پروژه ها

بازرسی کپ مخازن تحت فشار شرکت گاز

بازرسی کپ مخازن تحت فشار شرکت گاز

بازرسی کپ مخازن تحت فشار شرکت گاز تست مخازن رآکتور صنایع نامجو و صنایع دفاع بازرسی مخازن تحت فشار پروژه چگالش و رنگین کمان مجری بازرسی شرکت فولاد کار الوند به پیمانکاری شرکت کاوشگران باصر مخازن ساخته شده توسط شرکت پارس مخزن کارفرما شرکت نفت – در حال اجرا مخازن ساخته شده توسط شرکت خلوص آب روزانه مخازن ساخته شده ...

ادامه مطلب »

برخی پروژه های آکصه

مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش مجتمع مسکونی یوسف آباد تهران

مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش مجتمع مسکونی پاسداران تهران مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش مجتمع مسکونی دولت قیطریه تهران مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش مجتمع مسکونی سید خندان تهران مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش مجتمع مسکونی دروس تهران مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات ...

ادامه مطلب »