اجرا و تعمیرات

برخی پروژه های آکصه

مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش مجتمع مسکونی یوسف آباد تهران

مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش مجتمع مسکونی پاسداران تهران مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش مجتمع مسکونی دولت قیطریه تهران مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش مجتمع مسکونی سید خندان تهران مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش مجتمع مسکونی دروس تهران مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات ...

ادامه مطلب »